Náš komplexný výživový program

Program Cambridge Weight Plan

Program Cambridge Weight Plan je zameraný na zmenu životného štýlu poukazujúc na dôležitosť pestrej a vyváženej stravy, zdravého životného štýlu a začlenenie pohybu do bežného života.

Náš program má tradíciu. Koncept Cambridge Weight Plan bol vyvinutý tímom britských lekárov v 60-tych rokoch 20. storočia v Anglicku.

Čím je výnimočný?

Individuálny a osobný prístup ku každému klientovi

Široký sortiment chutných a nutrične vyvážených potravín

Neustála podpora certifikovaného výživového poradcu

Ľahká a rýchla príprava jedál kdekoľvek a kedykoľvek

Klinicky testované a inovované produkty

Vhodné pre vegetariánov a ľudí s laktózovou intoleranciou

Získajte svoj výživový plán na mieru od certifikovaného poradcu!

6 Krokov k Vášmu novému Ja!

 

Komplexný výživový program Cambridge Weight Plan sa skladá zo 6 Krokov, absolvovanie ktorých pre Vás predstavuje cestu za trvalou zmenou a upevnením Vašich nových stravovacích a pohybových návykov.

Výživový program určený na podporu redukcie telesnej hmotnosti

Redukčný program pozostáva z prvých piatich Krokov komplexného programu Cambridge Weight Plan. Na základe vstupného posúdenia telesného stavu klienta v poradenskom centre Cambridge Weight Plan výživový poradca zaradí klienta do konkrétneho Kroku programu (Krok 1 až Krok 5). Klient postupne absolvuje jednotlivé Kroky programu.

Štandardným postupom je zahájenie programu v nižších Krokoch a kontinuálny prechod do vyšších Krokov programu, čo je zásadné z hľadiska adaptácie organizmu na nový stravovací a pohybový režim. Čas a dĺžka zotrvania v jednotlivých Krokoch redukčného programu je individuálna a celý program prebieha pod pravidelným osobným dohľadom výživového poradcu Cambridge Weight Plan.

 

Z čoho sa skladá každý Krok programu?

  • Odporúčaný pestrý jedálniček, t.j. presne stanovené množstvo bežnej stravy a počet produktov Cambridge Weight Plan
  • Odporúčanú pohybovú aktivitu.

 

Výživový program určený na podporu racionálnej životosprávy a životného štýlu

Tento program, tzv. Krok 6 komplexného programu Cambridge Weight Plan, je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v oblasti výživy, pohybu, respektíve majú záujem o upevnenie racionálneho životného štýlu.

 

Čo Vám môže ponúknuť tento program?

  • Jednorazové váženie na bioimpedančnom prístroji
  • Tvorbu stravovacieho plánu Cambridge Weight Plan na mieru
  • Tvorbu plánu pohybových aktivít na mieru
  • Doplnenie Vášho každodenného jedálnička produktmi Cambridge Weight Plan podľa vlastného výberu pre jednoduchú prípravu raňajok, olovrantu a podobne.

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte výživového poradcu Cambridge Weight Plan.

Objednajte sa na osobnú konzultáciu ešte dnes!

Odborníci odporúčajú

Fotka Lékaře

Ing. Ivana Kabelková

Konzultant v oblasti výživy človeka a špeciálnych potravín

Viac
Fotka Lékaře

Ing. Lukáš Vrána

Poradca pre výživu a suplementáciu akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, lektor výživových kurzov

Viac
Ing. Ivana Kabelková
Fotka Lékaře

Špecializácia: Poradca pre výživu a suplementáciu akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, lektor výživových kurzov

V spoločnosti CWP výživové poradenství s.r.o. a v poradenských centrách Cambridge Weight Plan pracujú ľudia, ktorí sa rozhodli pomáhať širokej verejnosti zmeniť prístup ku stravovacím návykom a tým zlepšiť úroveň života.

Dnešní ľudia poznajú všetky pravidlá racionálnej životosprávy, majú dostatok informácií z rôznych médií, publikácií a seminárov. Avšak pravidlá pre dosiahnutie stanovených cieľov sú pre nich samotných z rôznych dôvodov ťažko dosiahnuteľné. Informácie z oblasti výživy človeka sú pre nich mnohokrát neusporiadané a nedávajú im zmysel, respektíve ich nedokážu správne aplikovať do svojho každodenného života. Nevedia, ako sa správne stravovať, ako sa správne hýbať a tiež odpočívať, aby sa cítili celkovo FIT! Napriek voľne dostupnému množstvu informácií nájsť ten správny „vzorec“, ktorý bude pre daného jednotlivca fungovať, k tomu efektívne prispôsobiť výživový program a dosiahnuť trvalý výsledok, je už oblasť veľmi neľahká.

Práve v tomto smere je komplexný výživový program Cambridge Weight Plan iný. Ponúka profesionálne výživové poradenstvo, individuálny prístup, diagnostiku tela so zameraním na zmenu životného štýlu na mieru. To sú faktory zásadné pre trvalú zmenu.

Program je zameraný na monitoring klienta v jeho stravovacích, pohybových a odpočinkových návykoch. Vieme, že ľudia potrebujú kontrolu nielen nad tým, čo a ako jedia, kedy a kde sa hýbu, ale aj či sú vystavení stresu alebo či ich niečo trápi. Potrebujú dôveru, pochopenie a motiváciu. Práve z týchto dôvodov ľudia vyhľadávajú poradenstvo v poradenských centrách Cambridge Weight Plan. Cieľom každého klienta, ktorý navštívi poradenské centrum Cambridge Weight Plan, je trvalá a efektívna zmena. Náš cieľ je teda rovnaký.

Ing. Lukáš Vrána
Fotka Lékaře

Špecializácia: Poradca pre výživu a suplementáciu akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, lektor výživových kurzov

Potrebe regulovať telesnú hmotnosť v dnešnej dobe čelí veľa ľudí nezávisle od vzdelania, profesie alebo pohlavia. Úspech spočíva v navrhovanom postupe, ktorý ale nesmie byť príliš náročný, musí byť jednoduchý a efektívny. Ako špecialista na výživu môžem personalizovaný výživový program Cambridge Weight Plan jednoznačne odporučiť. Tento program je naozaj komplexný a rieši všetky kľúčové aspekty úspešnej redukcie telesnej hmotnosti a osvojenia vhodnej životosprávy.

Program je jednoduchý, jeho absolvovanie zvládne každý, kto sa odhodlá. Na začiatku nie je potrebné nič počítať, ani komplikovane nakupovať. V prípade programu Cambridge Weight Plan nedochádza ku strate motivácie klienta práve vďaka pravidelnému dohľadu a podpore vyškolených výživových poradcov. V neposlednej rade, súčasťou programu Cambridge Weight Plan sú produkty, ktoré vynikajú svojou chutnosťou a širokým sortimentom.

Za skutočne zásadné považujem, že v rámci tohto programu sa eliminuje tzv. jo-jo efekt, ktorý je veľkým problémom rýchlych diét bez dozoru. Efektívnosť programu Cambridge Weight Plan spočíva v tom, že okrem samotnej fázy redukcie telesnej hmotnosti je klient vedený k osvojeniu nových stravovacích návykov a k postupnému prechodu na racionálne stravovanie. Klient sa takto naučí vhodne stravovať.

Nenapadá ma teda nič, čo by sa dalo programu vytknúť. Klient je v redukčnej aj v stabilizačnej fáze programu v kontrolovanom prostredí. Poradca, v pozícii mentora, sprevádza klienta v rámci celého procesu a postupne ho učí racionálnym stravovacím návykom. Ak klient dodrží postup programu, získa optimálnu telesnú hmotnosť, osvojí si racionálne stravovacie návyky a začne s pohybovou aktivitou. To je z môjho pohľadu výživového poradcu ideálny stav.

 

Spolupracujeme