Otázky a odpovede

Prečo náš koncept výživového poradenstva neumožňuje poskytovanie výživového poradenstva a predaj produktov online?

Osobný kontakt klienta a výživového poradcu má zásadnú úlohu. Rola výživového poradcu spočíva v mentorovaní a koučovaní klienta podľa potreby individuálne na odbornej aj medziľudskej úrovni. Na základe osobného kontaktu s poradcom klient dostáva podporu a povzbudenie, vďaka čomu má klient intenzívnejšiu motiváciu zotrvať v redukčnom programe a minimalizovať zlyhania v jeho priebehu. Zároveň, osvojenie nových stravovacích návykov a komplexná zmena prístupu k životospráve je možná až na základe toho, že má poradca s klientom dostatočne pravidelný kontakt, v rámci ktorého klient postupne porozumie všetkým aspektom racionálneho stravovania natoľko, že výsledná zmena životného štýlu je trvalo udržateľná a celý postup je vnímaný pozitívne.

 

Ako často je potrebné osobne navštevovať poradenské centrum Cambridge Weight Plan?

Na celkový výsledok redukčného programu má vplyv priebežné sledovanie a vyhodnocovanie stavu klienta v priebehu programu. V prípade potreby výživový poradca môže kedykoľvek upraviť stravovací plán a pohybovú aktivitu klienta. Z tohto dôvodu odporúčame navštevovať poradenské centrum v rámci redukčného programu každých 7 až 11 dní.

 

Existujú nejaké zdravotné komplikácie, na základe ktorých nie je možné vstúpiť do výživového programu Cambridge Weight Plan?

Redukčný program Cambridge Weight Plan je primárne určený pre zdravých ľudí vo veku nad 18 rokov. Zároveň, program zohľadňuje aj skupinu ľudí so zdravotnými komplikáciami a ochoreniami, v prípade ktorých je preukázané, že komplexná zmena životného štýlu, vrátane zmeny stravovacích návykov, môže prispieť k zlepšeniu jeho zdravotného stavu za dodržania určitých podmienok. Avšak, existuje skupina vážnych zdravotných ochorení, respektíve diagnóz, ktoré patria do skupiny tzv. kontraindikácií komplexného výživového programu Cambridge Weight Plan, v prípade ktorých nemôže záujemca program absolvovať za žiadnych okolností. V prípade záujmu o bližšie informácie neváhajte kontaktovať výživového poradcu Cambridge Weight Plan.

 

Mám záujem o osobnú konzultáciu s výživovým poradcom Cambridge Weight Plan, ako mám postupovať?

Pred osobnou konzultáciou je vždy nutné objednať sa buď telefonicky alebo e-mailom u konkrétneho výživového poradcu alebo prostredníctvom objednávkového formuláru na tejto webovej stránke. Základné informácie o tom, kde sa nachádzajú naše poradenské centrá Cambridge Weight Plan a kontaktné údaje na konkrétnych výživových poradcov nájdete na tejto webovej stránke v sekcii Poradenské centrá Cambridge Weight Plan.

 

Aký je celkový poplatok za výživový program Cambridge Weight Plan?

Program Cambridge Weight Plan je vždy zostavovaný individuálne, na mieru každého klienta zvlášť. Z tohto dôvodu sa cena môže líšiť. Výsledná cena sa odvíja od toho, či máte záujem o služby komplexného výživového poradenstva alebo o doplnkové služby ponúkané v poradenských centrách Cambridge Weight Plan, ako je jednorazové váženie na špeciálnom bioimpedančnom prístroji, a taktiež od počtu zakúpených produktov Cambridge Weight Plan. Pre získanie bližších informácií, prosím, kontaktujte so svojou požiadavkou výživového poradcu Cambridge Weight Plan.

 

Ako dlho trvá vstupná konzultácia v prípade zahájenia programu na podporu redukcie telesnej hmotnosti pre nového klienta?

Základom vstupnej konzultácie klienta s výživovým poradcom je stanovenie komplexného profilu klienta. Prvá osobná návšteva obvykle trvá 45 až 60 minút. Dĺžka tejto konzultácie je prispôsobená tomu, aby sa klient dostatočne oboznámil so základným fungovaním a priebehom programu a zároveň, aby mal výživový poradca dostatočný priestor na komplexnú analýzu životného štýlu klienta a analýzu jeho telesných parametrov. Na základe získaných informácií poradca individuálne zaradí klienta do programu, stanoví mu stravovací a pohybový plán, a dohodne si s klientom harmonogram návštev. Nasledujúce konzultácie sú obvykle kratšie a trvajú 25 až 30 minút.

 

Akým typom prístroja na váženie telesnej hmotnosti sú vybavené jednotlivé poradenské centrá Cambridge Weight Plan?

Všetky poradenské centrá Cambridge Weight Plan sú vybavené špeciálnymi bioimpedančnými prístrojmi, ktoré disponujú funkciou merania podielu tuku, svalov a vody v ľudskom tele. Značky bioimpedančných prístrojov, ktoré používajú naši výživoví poradcovia sú značky InBody alebo Tanita.

 

 

Zaujímajú Vás informácie, na ktoré ste v tejto sekcii nenašli odpovede? Neváhajte kontaktovať výživových poradcov Cambridge Weight Plan alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu info@cwp.sk.

Spolupracujeme